ஹைக்கூ  (சென்ரிய)

கவிஞர் இரா .இரவி


இலை குலை   தந்தும் 
வெட்டினான்
 வாழையை 
திருமணம்
!

கண்ணில் தெரிவதில்லை 
கடல்
நீரில் 
உப்பு
!

பூனையிடம் 
சிக்கிய
எலியாக 
மக்கள்
!

ஊரெல்லாம் பிரபலம் 
வீட்டில்
இடி 
படைப்பாளி
!

கொடியது 
வாதத்தை
விட 
பிடிவாதம்
!

சின்னத் திருட்டு சிறை 
பெரியத்
திருட்டு குளு  குளு அறை 
ஊழல்
!

போக்குவரத்துக்கு நெரிசல் 
வானத்திலும்
வந்தது 
விமானம்
!

கிணற்றில்  தள்ளி 
கல்லையும்
போடுகின்றனர் 
விலைவாசி
!

ருசிதான் 
வேப்பம்
பழமும்   
காகத்திற்கு
 !

அடங்கு
வீரியத்தை
விட 
காரியம்
பெரிது !

கத்தரிக்காய் வாங்கினால் 
பூசணிக்காய்
இலவசம் 
ஏமாற்று
வணிகம் !

விவசாயத்தின்  
ஒரு
அங்கம் 
களை
எடுப்பு !

தானியம் தராவிட்டாலும் 
அழகுதான்
பசும்புல்
!   

 

eraeravik@gmail.com