மகாகவி பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா கவிதைப் போட்டி


 

அணு உலை எதிர்ப்பு கவிதைப் போட்டி

தலைப்பு : கூடங்குளம்: ஏன் இந்த உலை வெறி?

1. கவிதை எந்தப் பா வகையிலேயும் 

(புதுப்பா, மரபுப்பா) இருக்கலாம்.

2. 24 வரிகளுக்கு  மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

3. அணுஉலை எதிர்ப்புக் கருத்துகளை உள்ளடக்கிய கவிதைகளை மட்டுமே அனுப்புக!

4. கடைசி நாள் : 31.12.2013.

5. உங்களின் தெளிவான அஞ்கல் முகவரி, மின்னஞ்சல் (e-mail), அலைப்பேசி விவரங்களைக் குறிப்பிடுக.

பரிசுத் தொகை:

முதல் பரிசு உருவா 500
இரண்டாம்
பரிசு உருவா 300
மூன்றாம்
பரிசு உருவா 200
நான்காம்
பரிசு உருவா 100
(5 நான்காம் பரிசுகள்

பரிசுகள்நூல்களாகமட்டுமேவழங்கப்படும்

அனுப்பவேண்டிய முகவரி:

நாளை விடியும்
7,எறும்பீசுவரர் நகர், மலைக்கோயில் தெற்கு, திருவெறும்பூர்
திருச்சிராப்பள்ளி
(மா) - 620013.
மின்னஞ்சல்
:
naalaividiyum@gmail.com